suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Pension från utlandet och utomlands

Om du har bott eller arbetat utomlands ska du beakta att praxisen för att söka pension varierar från land till land. Den arbetspension du tjänat in i Finland betalas alltid till det land där du bor.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Pension som intjänats i utlandet

För att söka pension som intjänats i utlandet varierar enligt vilket land du bor i och i vilket land du ansöker om pension.

Utbetalning av pension till utlandet

Den arbetspension tjänat in i Finland betalas alltid till det land där du bor. Folkpension betalas inte till alla länder.