suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hjälp vid intressebevakning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller domstolen förordnar en intressebevakare. Intressebevakaren är ofta huvudmannens vuxen barn, make, maka eller någon annan närstående. En person kan också i förväg utse ett ombud för sig själv. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ger råd om hur man skall gå till väga för att ordna intressebevakning.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Att ordna intressebevakning

En person kan behöva en intressebevakare till exempel när en svår sjukdom eller hög ålder har lett till nedsatt förmåga att sköta sina ärenden.