suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Säkerhet i hemmet

Om du äger en fastighet ska du sköta om säkerheten i byggnaden. Du har en skyldighet att se till att fastighetens eldstäder och rökkanaler regelbundet sotas av en professionell sotare. Det lönar sig också att vara beredd på att vardagen kan rubbas av en olycka eller exceptionell situation.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Självbedömning av brandsäkerheten

Ta hand om säkerheten i byggnader du äger. Svara på frågorna på myndighetens blankett och åtgärda samtidigt brister i brandsäkerheten.

Sotning

Som ägare eller innehavare av en byggnad har du en skyldighet att se till att fastighetens eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet.

Räddningsplan för bostadsfastighet

Bostadshus med minst tre lägenheter ska upprätta en räddningsplan. Fastighetens ägare ansvarar för planen.

Beredskap för undantagstillstånd

Vardagen kan rubbas av en olycka eller ett undantagstillstånd, så ha alltid lite mer förnödenheter hemma än vad du behöver.

Är du nöjd med innehållet på denna sida?