suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Minneslista för den som ordnar en offentlig tillställning

Vilka tillstånd som behövs för att ordna en tillställning beror på tillställningens storlek och karaktär. Många offentliga tillställningar måste anmälas till myndigheterna på förhand.

  • Om antalet deltagare väntas bli stort eller om arrangemangen påverkar utomstående ska en offentlig tillställning anmälas till polisen senast fem dygn innan tillställningen inleds.
  • Offentliga tillställningar kan kräva trafikarrangemang. Då ska en plan för detta läggas fram för polisen för godkännande senast fem dygn före tillställningen.
  • Arrangören ska göra upp en räddnings- och säkerhetsplan till räddningsverket senast 14 dygn före tillställningen. Då minst 200 personer väntas till tillställningen, öppen eld eller fyrverkeripjäser används, utrymningsvägarna avviker från det normala eller tillställningen i övrigt kan medföra fara.
  • Observera att även markägarens tillstånd alltid behövs om man vill göra upp öppen eld.
  • Tillställningar kan orsaka buller eller vibrationer som är särskilt störande. En bulleranmälan ska då göras till den miljöansvariga myndigheten i kommunen senast 30 dygn före tillställningen. Som buller räknas exempelvis ljud från en utomhuskonsert.
  • För musik som spelas offentligt krävs tillstånd av musikens upphovsman och musikförläggaren. Tillstånd behövs även om det inte tas ut någon avgift för deltagande i tillställningen. Licenser för att spela musik på tillställningar fås via Teosto.

Licens för musik som spelas på tillställningar fås via TeostoÖppnas i ett nytt fönster.

  • Om minst tusen deltagare väntas till en tillställning ska arrangören göra upp en avfallshanteringsplan. Planen ska läggas fram för den miljöansvariga myndigheten i kommunen senast två veckor före tillställningen.
  • Servering av alkohol under en offentlig tillställning kräver alltid tillstånd. Ett tillfälligt serveringstillstånd beviljas för högst en månad. Om tillstånd ska ansökas hos regionförvaltningsverket senast två månader före tillställningen.
  • I regel behövs antingen en anmälan till polisinrättningen eller ett tillstånd från Polisstyrelsen för all penninginsamling. Om det är frågan om en småskalig pennininsamling ska den anmälas till polisinrättningen. Med en småskalig insamling får man samla i högst 10 000 euro och insamlingen får vara i högst tre månader. Om insamlingen är större ska man ansöka om ett tillsvidare giltigt penninginsamlingstillstånd hos Polisstyrelsen.
  • För uppgifter där livsmedel hanteras krävs hygienpass. Antingen om den frivilliga arbetar på ett yrkesmässigt sätt i en livsmedelslokal i mer än tre månader eller om arrangören kräver det.

Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 6.5.2021