suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När en anhörig har dött utomlands

Om en finländare dör utomlands, konstateras dödsfallet av en läkare eller av polisen enligt lokal praxis. 

Dödsorsaken undersöks och den avlidne behandlas med iakttagande av lagstiftningen i det aktuella landet.

Myndigheten eller sjukhuset anmäler dödsfallet till närmaste finska beskickning. Därifrån förmedlas informationen till utrikesministeriet. Beskickningen, utrikesministeriet eller polisen förmedlar informationen till den avlidnes anhöriga i Finland.

 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 5.5.2020