suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När ett dödsfall inträffar

Om en människa dör till exempel hemma ska man ringa nödnumret 112. Därefter ser myndigheterna till att andra myndigheter underrättas om dödsfallet. 

Läkaren skriver en dödsattest av vilken dödsorsaken framgår. Läkaren förmedlar också information om dödsfallet till befolkningsdatasystemet. För att begrava den avlidne behövs ett begravningstillstånd som läkaren skriver. 

Om en finländare dör utomlands, undersöks dödsorsaken och behandlas den avlidne med iakttagande av lagstiftningen i det aktuella landet.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Ring numret 112 i en nödsituation

Ring nödnumret 112 alltid i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara.

Anmälan om dödsfall

Förutom till de anhöriga ska dödsfallet anmälas till myndigheterna och till den avlidnes arbetsgivare och hyresvärd.

Myndigheterna utreder dödsorsaken

För att begrava den avlidne behövs ett begravningstillstånd som läkaren skriver. Läkaren skriver en dödsattest av vilken dödsorsaken framgår.

När en anhörig har dött utomlands

Om en finländare dör utomlands, konstateras dödsfallet av en läkare eller polisen enligt lokal praxis.