suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När våld utövas

Kom ihåg

  • ring 112 i en brådskande nödsituation
  • gör brottsanmälan så fort som möjligt.



Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 10.7.2019