suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gör så här på en olycksplats

Om du hör ett utryckningsfordon och ser blinkande ljus bakom dig när du kör, ska du lugnt börja sakta ner farten. Sätt på blinker och väj åt höger. I en väjningssituation kan du också stanna på en cykelbana eller ett övergångsställe. Se till att du inte är i vägen för den övriga trafiken när du väjer. 

När du kör förbi en olycksplats ska du köra i låg hastighet för att trygga räddningspersonalens säkerhet. Respektera olycksoffren och stanna till exempel inte kvar och filma på olycksplatsen. 

Om inga myndigheter syns till på en olycksplats 

  1. Stanna ditt fordon på höger sida av vägen. Gör en lägesbedömning och försök ta reda på vad som har hänt. Ta reda på om det finns skadade och uppskatta behovet av hjälp.
  2. Sörj för din egen säkerhet: använd reflexväst eller ficklampa och stäng av motorn på ditt fordon.
  3. Larma genom att ringa 112. Om du är hörsel- eller talskadad och har registrerat dig som avsändare av nöd-sms kan du skicka ett nöd-sms till numret 112.
  4. Förhindra ytterligare olyckor och varna den övriga trafiken. Använd varningsblinker och placera en varningstriangel på 100–150 meters avstånd från olycksplatsen.
  5. Förhindra att det uppstår en eldsvåda genom att stänga av motorn i olycksbilen.
  6. Flytta skadade till en säkrare plats om det behövs.
  7. Ge skadade den första hjälp du kan. Vid första hjälpen är det viktigaste att säkerställa andningen och blodcirkulationen och att stoppa kraftiga blödningar.
  8. Lämna inte skadade personer ensamma. Lugna ner dem, håll koll på deras tillstånd medan du väntar på räddningsenheterna så att du kan redogöra för utvecklingen för räddningspersonalen.
  9. Du kan lämna olycksplatsen när räddningspersonalen och polisen ger dig tillstånd att göra det.

Alla som rör sig på vägarna har en skyldighet att hjälpa till. Det gäller både parterna i en olycka och andra som är på plats, såsom fotgängare eller de som reser med kollektivtrafik. Man kan få böter eller fängelsestraff om man försummar skyldigheten.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 8.7.2020