suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Gör så här i en nödsituation

Se innehåll relaterat till ämnet:

Ring numret 112 i en nödsituation

Ring nödnumret 112 alltid i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara.

Gör så här på en olycksplats

När du anländer till en olycksplats, gör en lägesbedömning och försök ta reda på vad som har hänt.

När våld utövas

Allt slags våld är ett brott enligt finsk lag. Våld ska anmälas till polisen utan dröjsmål.

Gör så här vid en eldsvåda

Vid en eldsvåda är det viktigaste att rädda människoliv.

Om en person hamnar i vattnet

Om en person hamnat i vattnet behövs det både raska tag och eftertanke för att rädda personen. En människa som håller på att drunkna gestikulerar inte nödvändigtvis med armarna eller ropar på hjälp.

Om en närstående försvinner

Om en person försvinner startas eftersökningarna genast om den försvunne är ett barn, en äldre person, en person som inte kan ta hand om sig själv.

Varning av medborgare

Testsignalen för den allmänna farosignalen ljuder utomhus en gång i månaden. Om signalen hörs någon annan gång, är det på grund av en farlig situation.