suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Militär- och civiltjänst

Finländska män har allmän värnplikt. Värnplikten kan fullgöras som beväringstjänst eller på grund av övertygelse som vapenfri tjänst eller civiltjänst. Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 27.3.2019