suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Försvaret

Alla finska medborgare här skyldiga att försvara landet, det vill säga förpliktade att delta i försvaret av Finland.

Männens skyldighet att försvara landet omfattar värnplikt, till vilken hör beväringstjänst. Dugligheten och tidpunkten för tjänstgöringen avgörs på uppbåd. Värnplikten kan på grund av övertygelse fullgöras som vapenfri eller som civiltjänst.

Skyldigheten att försvara landet gäller även kvinnor, men kvinnor har inte värnplikt. I krissituationer kan kvinnor förordnas att driva samhällsviktiga funktioner.

Dessutom kan kvinnor söka till frivillig militärtjänst.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Militär- och civiltjänst

Finländska män har allmän värnplikt. Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst.