suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Försvaret

Alla finländska män som fyllt 18 år kallas till värnplikt. Kvinnor kan söka till frivillig värnplikt. Män kan istället för beväringstjänst utföra civiltjänst.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Militär- och civiltjänst

Finländska män har allmän värnplikt. Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst.