suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättegång i brottmål

Kom ihåg att

  • om du kallas till vittne är du skyldig att komma till rätten
  • ingen behöver vittna mot sig själv.

Förundersökningen av ett brott hör till polisen. Om åklagaren tar ärendet till rätten, avgörs ärendet av tingsrätten på orten.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 19.8.2019