suomi.fi
skip_link_main

Rättegång i brottmål

Kom ihåg att

  • om du kallas till vittne är du skyldig att komma till rätten
  • ingen behöver vittna mot sig själv.

Förundersökningen av ett brott hör till polisen. Om åklagaren tar ärendet till rätten, avgörs ärendet av tingsrätten på orten.

modular_service_guide_responsible_organization

guide_content_go_to_services_heading

guide_content_go_to_services_description
modular_service_guide_modified_date