suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättegång

Förundersökningen av ett brott hör till polisen. Om åklagaren tar ärendet till rätten, avgörs ärendet av tingsrätten på orten. Tingsrättens dom eller avgöranden kan överklagas hos hovrätten. Ändring i hovrättens avgöranden kan i sin tur sökas hos högsta domstolen, om denna beviljar besvärstillstånd.

Gör en missnöjeanmälan till tingsrätten.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Rättegång i brottmål

Om polisen efter förundersökningen konstaterar att ett brott har begåtts, överför polisen ärendet till åklagaren.

Domstolarna

Domstolarna utövar självständig dömande makt. De avgör vad som är lagenligt i ett enskilt ärende.