suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statens centralförvaltning

Statens centralförvaltning består av ministerierna och de riksomfattande ämbetsverken och inrättningarna inom deras förvaltningsområden. Statens centralförvaltning verkställer och iakttar i sin verksamhet de lagar som riksdagen stiftat och svarar för utveckling av förvaltningen. 

Ministerierna

Ministerierna är de administrativa och politiska experterna inom sina verksamhetsområden. Ministerierna utövar regeringens verkställande makt inom sina verksamhetsområden. Ministerierna har en central ställning i beredning och utveckling av lagstiftningen innan lagarna beslutas av riksdagen. Till ministeriernas uppgifter hör även utveckling, styrning och tillsyn över ämbetsverken och inrättningarna inom deras verksamhetsområden. Dessutom utvecklar ministerierna offentlig service i nära samarbete med regionförvaltningen och kommunerna.

Ämbetsverken och inrättningarna

Ämbetsverk och inrättningar som lyder under statens centralförvaltning finns inom alla ministeriers verksamhetsområde. Ämbetsverken och inrättningarna har hand om förvaltnings-, tillsyns-, tillstånds-, utvecklings- och forskningsuppdrag. Ämbetsverkens verksamhet kan även innefatta omfattande informationsförvaltnings- och registeruppdrag. Flera ämbetsverk och inrättningar har i uppdrag att utveckla ett visst verksamhetsområde och förmedla den information som produceras inom området till hela samhällets användning. 

Finlands Bank och Folkpensionsanstalten (FPA) verkar direkt under riksdagen. Enligt Finlands regeringsform står Finlands Bank under riksdagens garanti och vård. Den är en del av eurosystemet som administrerar euron och som består av Europeiska centralbanken och centralbankerna inom euroområdet.

Finansinspektionen verkar administrativt i samband med Finlands Bank men är självständig i sina beslut. FPA är en självständig socialförsäkringsinrättning som verkar under riksdagens tillsyn, med egen förvaltning och ekonomi.
 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.6.2017