suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Röstning

I Finland väljs president och ledamöter till kommuners fullmäktige, välfårdsområdesfullmäktige, riksdagen och Europaparlamentet i allmänna val. Var och en som uppfyller vissa lagstadgade förutsättningar har rätt att rösta.

Aktivera Suomi.fi-meddelanden så får du meddelandet om rösträtt till Suomi.fi-meddelanden elektroniskt. Läs mer om Suomi.fi-meddelanden.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Röstning vid kommunalval

Du har rätt att rösta vid kommunalval om du är invånare i kommunen och har fyllt 18 år senast på valdagen.

Välfärdsområdesval

Genom välfärdsområdesval väljs välfärdsområdesfullmäktige som utövar den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet.

Röstning vid riksdagsval

Du har rätt att rösta vid riksdagsval om du har fyllt 18 år senast på valdagen och du har finskt medborgarskap.

Röstning vid presidentval

Du har rätt att rösta vid presidentval om du är finsk medborgare och har fyllt 18 år senast på valdagen.

Röstning vid val till Europaparlamentet

Finska medborgare och medborgare i andra EU-länder rätt att rösta vid val till Europaparlamentet i Finland, om de har hemkommun i Finland.