suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här organiserar du frivilligarbete

Frivilligarbete är vederlagsfritt arbete som utförs till nytta för enskilda individer eller sammanslutningar, för vilket det i princip inte betalas någon ekonomisk ersättning.


Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 9.1.2020