suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här organiserar du frivilligarbete

Frivilligarbete är vederlagsfritt arbete som utförs till nytta för enskilda individer eller sammanslutningar, för vilket det i princip inte betalas någon ekonomisk ersättning.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 9.2.2018