suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här deltar du i frivilligarbete

Alla har rätt att delta i frivilligarbete, dvs. oavlönat arbete som utförs till nytta för enskilda individer eller sammanslutningar. Frivilligarbete är allmännyttigt arbete, för vilket det i princip inte betalas någon ekonomisk ersättning.


Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 14.12.2020