suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Medelanskaffning och lotterier

Sammanslutningar som bygger på frivillig- eller talkoarbete kan samla in medel för sin verksamhet genom eget arbete eller exempelvis lotterier.


Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 28.5.2020