suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Medelanskaffning och lotterier

Sammanslutningar som bygger på frivillig- eller talkoarbete kan samla in medel för sin verksamhet genom eget arbete eller exempelvis lotterier.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 9.2.2018