suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beskattning av och ersättning för utgifter för frivilligverksamhet

Beskattningen av en förenings eller stiftelses inkomster beror på om den anses vara ett allmännyttigt samfund. Även beskattningen av frivilligverksamhet eller kostnadsersättningar bestäms ofta från fall till fall. På dessa sidor har man samlat vissa av de viktigaste anvisningarna.

På Skatteförvaltningens webbplats finns mera detaljerade skatteanvisningar. Dessutom kan du ställa frågor om beskattning i Skatteförvaltningens e-tjänster.

Skatteförvaltningens detaljerade skatteanvisningar.Öppnas i ett nytt fönster.

Skatteförvaltningens e-tjänster.Öppnas i ett nytt fönster.Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 7.7.2022