suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att ordna talko och talkoarbete

Talkoverksamhet innebär att man hjälper släktingar, bekanta eller grannar. Man kan t.ex. sköta det egna husbolagets ärenden eller stödja en idrottsförenings verksamhet. För talkoarbete betalas ingen ersättning och talkoarbetet kräver sällan specialkunskaper. Arbetet pågår under en begränsad tid och är tillfälligt.


Ansvarig för texten: Justitieministeriet
Uppdaterad: 9.2.2018