suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Frivilligarbete

Alla har rätt att delta i frivilligarbete, dvs. oavlönat arbete som utförs till nytta för enskilda individer eller sammanslutningar. Till exempel en registrerad förening, en kommun, staten, ett företag eller någon annan sammanslutning får organisera frivilligarbete.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Så här organiserar du frivilligarbete

Frivilligarbete är vederlagsfritt arbete som utförs till nytta för enskilda individer eller sammanslutningar, för vilket det i princip inte betalas någon ekonomisk ersättning.

Så här deltar du i frivilligarbete

Alla har rätt att delta i frivilligarbete, dvs. oavlönat arbete som utförs till nytta för enskilda individer eller sammanslutningar. Frivilligarbete är allmännyttigt arbete, för vilket det i princip inte betalas någon ekonomisk ersättning.

Frivilligarbete som arbetslös

När du är arbetslös kan du utföra frivilligarbete eller talkoarbete utan att gå miste om din arbetslöshetsförmån.

Att ordna talko och talkoarbete

Talkoverksamhet innebär att man hjälper släktingar, bekanta eller grannar. Man kan t.ex. sköta det egna husbolagets ärenden eller stödja en idrottsförenings verksamhet.

Medelanskaffning och lotterier

Sammanslutningar som bygger på frivillig- eller talkoarbete kan samla in medel för sin verksamhet genom eget arbete eller exempelvis lotterier. I regel behövs det myndighetstillstånd för alla former av penninginsamling.

Beskattning av och ersättning för utgifter för frivilligverksamhet

Beskattningen av frivilligverksamhet eller kostnadsersättningar bestäms ofta från fall till fall.

Minneslista för den som ordnar en offentlig tillställning

Många offentliga tillställningar måste anmälas till myndigheterna på förhand. Kontrollera från listan vad som kan förutsättas då man arrangerar ett evenemang.