suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ungdomar och påverkan

Unga har många möjligheter att påverka. Du kan till exempel ställa upp i elevkårsval eller i styrelseval i din studentorganisation. Du kan påverka ärenden i din hemkommun genom ungdomsfullmäktige eller invånarinitiativ. 

Du kan också ta upp ärenden som är viktiga för dig till exempel via sociala medier, genom att vara föreningsaktiv eller genom att direkt påverka beslutsfattare.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 22.12.2023