suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Deltagande och påverkan

En vanlig medborgare kan påverka lagstiftningen och den egna kommunens och välfärdsområdets beslutsfattande genom att väcka och delta i initiativ. De viktigaste intressentgrupperna samt medborgarna kan delta i lagberedningen, så att deras åsikter hörs i tillräckligt stor omfattning under beredningen.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Att väcka initiativ

En vanlig medborgare kan påverka lagstiftningen och den egna kommunens och välfärdsområdets beslutsfattande genom att väcka och delta i initiativ.

Att påverka beredningen av gemensamma ärenden

Myndigheterna är såväl enligt grundlagen som enligt flera andra författningar skyldiga att handla öppet.