suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information till de som fallit offer för dataintrång i Vastaamo

En utpressare har stulit känsliga klientuppgifter från psykoterapicentret Vastaamo.  Läs mer om dataintrånget i Vastaamos pressmeddelande (på finska). Här hittar du anvisningar om hur du ska gå till väga om du har utsatts för dataintrånget.

Hur ska jag göra?

Om dina personuppgifter har blivit stulna och du har utsatts för utpressning, gör så här:

Betala inte lösen 

Att betala lösensumman ger ingen garanti för att utpressaren inte skulle publicera uppgifterna eller förmedla dem vidare. Kommunicera inte över huvud taget med utpressaren.

Samla bevis 

Skriv ner händelserna och ta en skärmdump av utpressningsmeddelandet. Dessa uppgifter kan behövas i polisundersökningen.

Gör en brottsanmälan till polisen

Gör en brottsanmälan till polisen om uppgifter som kränker din integritet har spridits på nätet och/eller om du har utsatts för utpressning.

Gör en anmälan om personuppgiftsincident 

Gör en anmälan till Cybersäkerhetscentret om du drabbats av en personuppgiftsincident.

Skicka en begäran om insyn i registeruppgifter

Skicka en begäran till Vastaamo om att få granska dina egna uppgifter för att veta vilka uppgifter Vastaamo har om dig. På så sätt får du reda på vilka uppgifter utpressaren kan ha om dig.

Hur kan jag förebygga missbruk av mina personuppgifter?

Om dina personuppgifter har stulits kan du också själv förebygga missbruk av dem:

Överväg eget kreditförbud

Om du gör ett avgiftsbelagt kreditförbud kan ingen ta lån i ditt namn. Läs mer:

Överväg förbud mot adressändring 

Ingen kan göra en flyttanmälan med dina uppgifter, om du ber om

Be att de faktureringstjänster som du använder raderar dina uppgifter 

Faktureringstjänsterna kan tillåta köp av produkter på faktura utifrån mycket få uppgifter. Du kan begära att faktureringstjänsterna raderar de uppgifter som du tidigare uppgett. Begär också att faktureringstjänsten inte godkänner köp mot faktura med dina uppgifter.

Överväg registreringsförbud 

Gör ett gratis registreringsförbud hos Patent- och registerstyrelsen, så att ingen kan anteckna dig som ansvarsperson i ett företag.

Förbjud din teleoperatör att lämna ut dina kontaktuppgifter 

Begär att din teleoperatör inte lämnar ut dina adressuppgifter. Du kan också begära att ändringar i dina uppgifter endast kan göras genom att visa upp ett identitetsbevis.

Begär att sökmotorerna raderar uppgifter om dig 

Du kan begära att sökmotorerna raderar dina personuppgifter: Googles och Bings formulär för begäran om borttagning av personliga uppgifter.

Byt dina lösenord 

Byt dina lösenord i onlinetjänster för att förbättra informationssäkerheten för dina e-konton. Kontrollera att du använder tillräckligt långa lösenord.

Överväg förbud mot överlåtelse av uppgifter 

Du kan också överväga förbud mot överlåtelse av personuppgifter ur befolkningsdatasystemet.

Var får man juridisk hjälp eller konsumentrådgivning?

Fråga konsumentförbundets rådgivning om dina rättigheter som konsument och patient. (på finska)

Kontrollera om dina försäkringar täcker juridisk hjälp till offer för identitetsstöld.

Sök hjälp om användningen av elektroniska tjänster vid behov

Via digistödet kan du få råd och hjälp om användningen av elektroniska tjänster.

Ta hand om dig själv


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 12.3.2021