suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Militär- och civiltjänst

  • Finländska män har allmän värnplikt. Värnplikten omfattar beväringstjänst.
  • Plikten kan fullgöras på grund av övertygelse som vapenfri tjänst eller civiltjänst. 
  • Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.1.2022