suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Värnplikt eller civiltjänst?

Alla finländska män som fyllt 18 år kallas till värnplikt. Det är viktigt att besvara den förfrågan försvarsmakten skickat före uppbådet.  Män kan i stället för beväringstjänst ansöka om civiltjänstgöring.

Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Militär- och civiltjänst

Finländska män har allmän värnplikt. Kvinnor kan söka till frivillig militärtjänst.