suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rätt till utkomststöd

Du kan ha rätt att få utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna, såsom för mat och boende.

Utkomststödet är den form av utkomstskydd som kommer i sista hand. Innan du ansöker om utkomststöd måste du ta reda på om du har möjlighet att få andra förmåner eller inkomster.

  • FPA ansvarar för det grundläggande utkomststödet
  • Kommunen ansvarar för det kompletterande och förebyggande utkomststödet, som i regel förutsätter särskild prövning. Observera att du behöver alltid först beslutet om det grundläggande utkomststödet från Fpa även om du bara ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd från kommunens socialvård.

I din ansökan för det grundläggande utkomststödet rapporterar du dina basuppgifter, tillgångar och utgifter. Uppgifterna om dina inkomster får Fpa direkt från inkomstregistret. Leverera också alla bilagor som ombeds. Fpa behandlar ansökan i regel i sju arbetsdagar.

FPA beviljar grundläggande utkomststöd i regel för en månad åt gången. Om du dock har regelbudna inkomster som inte kommer att förändras inom de närmaste månaderna, kan du ansöka om stöd för flera månader på en och samma gång. Din rätt till grundläggande utkomststöd avgörs hos Fpa genom en beräkning av dina inkomster, tillgångar och utgifter.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 11.6.2021