suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rätt till utkomststöd

Du kan ha rätt att få utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna, såsom för mat och boende.

Utkomststödet är den form av utkomstskydd som kommer i sista hand. Innan du ansöker om utkomststöd måste du ta reda på om du har möjlighet att få andra förmåner eller inkomster.

  • Grundläggande utkomststöd ansöks hos FPA.
  • Välfärdsområdet ansvarar för det kompletterande och förebyggande utkomststödet, som i regel förutsätter särskild prövning. Observera att du behöver alltid först beslutet om det grundläggande utkomststödet från FPA även om du bara ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd från välfärdsområdets socialvård.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 3.1.2024