suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Om du blir skuldsatt

Om du inte kan betala dina fakturor eller lån

  • kontakta dina fordringsägare omedelbart och förhandla om betalningsarrangemangen
  • be vid behov om råd av rättshjälpsbyråns Ekonomi- och skuldrådgivning, Garantistiftelsens Skuldlinje eller Garantistiftelsens chatt
  • kan du försöka få social kredit från din boningskommun eller borgen för banklån från Garantistiftelsen
  • kan du bli tvungen att betala din skuld genom utsökning
  • kan du som sista utväg försöka få skuldsanering för privatpersoner.Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 10.8.2021