suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Om du blir skuldsatt

Om du inte kan betala din räkning eller ditt lån på utsatt tid:

  • Kontakta genast den du har skulder till och avtala om en senare förfallodag
  • Du kan avtala om betalningen även om räkningen redan har gått till inkassering, domstol eller utsökning.
  • Du får hjälp genom att kontakta rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning. Rådgivningen är gratis. Även Graranti-Stiftelsens telefontjänst Skuldlinjen ger råd gratis.

Kreditupplysningar och betalningsstörningar

Om du inte betalar dina räkningar eller skulder, kan du få en anteckning om betalningsstörning i kreditupplysningsregistret. Anteckningen kan till och med göra det svårare för dig att få en hyresbostad. Om du söker ett jobb där du direkt ansvarar för arbetsgivarens egendom, kan dina kreditupplysningar kontrolleras innan arbetsavtalet undertecknas.

Alla försummade betalningar leder dock inte till en anteckning om betalningsstörning. Försummelsen förväntas pågå en viss tid och borgenären ska försöka meddela dig om att du riskerar att bli upptagen i registret. Den som är ansvarig för kreditupplysningsregistret underrättar dig skriftligen om den första anteckningen i registret.

Utsökning och skuldsanering för privatpersoner

Vid utsökning indrivs fordringar som inte har betalats frivilligt. En skuld sändas för indrivning i utsökningsväg om fordringsägaren fått ett domstolsbeslut i ärendet. Skatter och andra offentligrättsliga fordringar samt vissa försäkringsavgifter kan indrivas utan domstolsbeslut.

Utsökningsmyndigheten indriver skulden först genom en betalningsuppmaning. Om skulden inte betalas, utmäts den av lön, pension, näringsinkomst eller egendom. I allmänhet kan en tredjedel av inkomsterna drivas in genom utsökning.

Om du inte klarar av dina skulder, kan du ansöka om lagstadgad skuldsanering för privatpersoner. Ansökan lämnas in till tingsrätten. Innan ansökan lämnas in utreds möjligheterna till förlikning med borgenärerna. Du kan få hjälp med detta från rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 12.12.2019