suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Högskolestuderandens utkomst

Som studerande utgör studiestödet din grundläggande inkomst. Vid behov kan du också få bostadsbidrag och utkomststöd. Om du blir sjuk en längre tid har du rätt till sjukdagpenning.

Om du arbetar vid sidan av studierna betalar du skatt på din lön. Studiepenningen påverkar skattesatsen på lönen. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.5.2021