suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kom ihåg det här efter skilsmässan

Kontrollera efter skilsmässan att uppgifterna i de officiella registren är uppdaterade. Gör de ändringar du vill, såsom eventuella ändringar av fullmakter och efternamn.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 5.11.2020