suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Våld och hotfulla situationer i parförhållandet

Agera i en hotfull situation

  • Ring nödnumret 112 om du upplever ett akut hot om våld eller om du utsätts för våld.
  • Sök dig till en trygg plats: till en närstående eller ett skyddshem.
  • Om du har utsatts för våld ska du uppsöka läkare även om du inte har synliga skador.
  • Om du har upplevt våld eller hot om våld ska du göra en brottsanmälan efter den akuta situationen.
  • Sök hjälp och stöd för att behandla saken när den akuta situationen är över.

En hotfull känsla är redan i sig en orsak att söka hjälp. Du behöver inte vänta på att en farlig situation ska bli verklighet. Om du upplever otrygghet eller rädsla har du rätt att tillkalla hjälp.

Märk väl att våld också kan vara till exempel ekonomiskt, psykiskt, digitalt, socialt och sexuellt. Hjälp och stöd erbjuds i alla dessa fall.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 23.2.2021