suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skilsmässa och en hotfull situation

Skilsmässotankar kan bero på många olika orsaker och det är normalt att komma fram till ett skilsmässobeslut. Känslor av rädsla, otrygghet eller hot hör dock inte till en jämlik och trygg skilsmässa. 

Kom ihåg:

  • Om du upplever några som helst känslor av hot eller rädsla i samband med skilsmässas lönar det sig att ta den på allvar och söka hjälp. 
  • En rädsla för att man själv ska uppträda våldsamt är också en orsak att söka och få hjälp.
  • Även barn och unga behöver hjälp och stöd om de har varit vittnen till eller upplevt våldssituationer.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Våld och hotfulla situationer i parförhållandet

Ring nödnumret 112 om du upplever ett akut hot om våld eller om du utsätts för våld. Sök hjälp för att behandla saken när den situationen är över.