suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

När du funderar på skilsmässa

Det kan finnas många olika saker bakom skilsmässotankarna. Orsakerna kan vara till exempel olika värderingar och levnadsvanor eller ibland otrohet eller våld. 

Innan du börjar planera att skilja dig ska du överväga om problemen kan lösas på något annat sätt. Man kan få hjälp för att lösa problem i parrelationen och fundera på skilsmässa.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Stöd för problem i parrelationen och diskussion om skilsmässa

Skilsmässoprocessen blir sannolikt enklare om skilsmässan är en medveten lösning som man funderat på och beslutat om tillsammans.