suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information och stöd vid skilsmässa

När ni har beslutat er för att skilja er blir ni tvungna att planera praktiska frågor i anslutning till skilsmässan:

  • Hur ska ni bo efter skilsmässan?
  • Hur ska ni ordna ekonomin?
  • Hur kommer ni överens om barnens angelägenheter?

Om du och din partner inte kan lösa era problem sinsemellan lönar det sig att söka utomstående hjälp. Beakta ditt eget men också andra parters välbefinnande.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Stöd för att orka i en skilsmässosituation

Det finns stöd och hjälp för att gå igenom tankar och praktiska situationer.

Ekonomiplanering vid skilsmässa

Vid skilsmässa delas all egendom lika om makarna inte har haft ett äktenskapsförord.

Att planera boendet vid skilsmässa

Det kan vara en lång process för beslutet om skilsmässa att mogna. Det kan kräva separation redan innan man hunnit komma överens om andra saker.

Att behandla skilsmässan i barnfamiljer

Diskutera skilsmässan och dess inverkan på barnets liv med ert barn.

Att komma överens om barnens angelägenheter i en skilsmässosituation

Försök komma överens om frågor som gäller era barn genom gemensamma förhandlingar.