suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om skilsmässa på basis av separation

Om ni har bott åtskild i minst två år kan ni ansöka om skilsmässa direkt utan betänketid.

1. Kontrollera om ni har bott på olika adresser i minst två år 

Kontrollera i Suomi.fi:s register över personuppgifter om ni har bott på olika adresser i minst två år enligt befolkningsdatasystemet. 

Om separationen inte framgår av befolkningsdatasystemet ska du bifoga något annat bevis på hur länge ni bott åtskilt med ansökan.

2. Fyll i och skicka ansökan om skilsmässa

När du ansöker om skilsmässa ensam

  1. Fyll i skilsmässoansökan.
  2. Skicka ansökningarna till tingsrätten på din hemort som Suomi.fi-meddelanden.

När ni ansöker om skilsmässa tillsammans

  1. Fyll i skilsmässoansökan tillsammans.
  2. 2. Skicka samma ansökan med meddelanden från båda parters Suomi-fi-meddelanden-konton till tingsrätten i någondera partens hemort. Skicka in ansökan från båda kontona samma dag.

3. Tingsrätten utdömer skilsmässa

När du har ansökt om skilsmässa ensam

  1. Tingsrätten kontrollerar att ni har bott separat i minst två år.
  2. Tingsrätten meddelar din make eller maka om ansökan. 
  3. Om din make eller maka vill kan hen lämna in ett skriftligt utlåtande i ärendet till tingsrätten inom sju dagar efter att ha informerats om ansökan.
  4. Därefter kan tingsrätten utdöma skilsmässan och sänder ett beslut om den till båda parterna.

När ni har ansökt om skilsmässa tillsammans

  1. Tingsrätten kontrollerar att ni har bott separat i minst två år.
  2. Tingsrätten utdömer skilsmässa och meddelar er om detta.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.1.2021