suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om skilsmässa på basis av betänketid

Kom ihåg att ni redan under skilsmässans betänketid kan

 • komma överens om barnens ärenden
 • avvittra egendomen.

Om ni inte har bott åtskild i minst två år måste ni ansöka om skilsmässa på basis av sex månaders betänketid.

1. Fyll i och skicka ansökan om skilsmässa

När du ansöker om skilsmässa ensam

 1. Fyll i skilsmässoansökan.
 2. Skicka ansökningarna till tingsrätten på din hemort som Suomi.fi-meddelande.

När ni ansöker om skilsmässa tillsammans

 1. Fyll i skilsmässoansökan tillsammans.
 2. Skicka samma ansökan med meddelanden från båda parters Suomi-fi-meddelanden-konton till tingsrätten i någondera partens hemort. Skicka in ansökan från båda kontona samma dag.

2. Tingsrätten meddelar när betänketiden börjar

När du har ansökt om skilsmässa ensam

 1. Tingsrätten meddelar din make eller maka om detta. 
 2. Betänketiden på sex månader börjar när din make eller maka har informerats om skilsmässoansökan. 
 3. Om din make eller maka vill kan hen lämna in ett skriftligt utlåtande i ärendet till tingsrätten inom sju dagar efter att ha informerats om ansökan.

När ni har ansökt om skilsmässa tillsammans

Betänketiden på sex månader börjar när ansökan ni skickat tillsammans anländer till tingsrätten och skilsmässan anhängiggörs där. 

3. Ansök om utdömande av skilsmässa

När betänketiden på sex månader har gått har ni följande sex månader på er att ansöka om utdömande av skilsmässa.

Ni kan ansöka om utdömande tillsammans eller båda kan ansöka självständigt:

 1. Fyll i skilsmässoansökan. Ansökan för det andra skedet görs på samma blankett som ansökan för det första skedet.
 2. Skicka ansökan till tingsrätten på din hemort som Suomi.fi-meddelande.

4. Tingsrätten utdömer skilsmässa

När du ansökte om utdömande ensam

 1. 1. Tingsrätten meddelar din make eller maka om ansökan. 
 2. 2. Om din make eller maka vill kan hen lämna in ett skriftligt utlåtande i ärendet till tingsrätten inom sju dagar efter att ha informerats om ansökan.
 3. 3. Därefter kan tingsrätten utdöma skilsmässan och sänder ett beslut om den till båda parterna.

När ni ansökte om utdömande tillsammans

Om ansökan om utdömande har gjorts tillsammans inom utsatt tid utdömer tingsrätten skilsmässa och meddelar parterna om detta.


Ansvarig för texten: Suomi.fi redaktion
Uppdaterad: 20.1.2021