suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Svårigheter i barnfamiljen

Föräldrarna får hjälp med problem som har med babyns, barnets och den ungas uppväxt och utveckling att göra hos kommunala tjänster som familjerådgivningen eller skolhälsovården. Barnfamiljer får också stöd med bekymmer som har att göra med ekonomi, hälsa och ork. I problem- och krissituationer får barnfamiljer också stöd av flera organisationer och kyrkor.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Hjälp och stöd för föräldraskapet

Ni kan som familj kontakta kommunens familjerådgivning om er familj är i kris.

Svårigheter med barn eller unga

Det finns många typer av hjälp att få för problem i familjevardagen. Vänta inte för länge innan du söker hjälp.

Vid omhändertagande tryggas barnets bästa

I barnskyddet stödjer man alltid barnets liv hemma i första hand. Det är dock inte alltid hemmet är det bästa stället att leva på.