suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Om en förälder i en barnfamilj avlider

Änkan/änklingen och minderåriga barnen kan söka om pensioner och stöd när en nära anhörig gått bort. Barnets intressebevakare är i allmänhet en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är en förälder som är i liv eller någon annan som anförtrotts vårdnaden. 

Den som har blivit änka eller änkling efter ett äktenskap eller registrerat partnerskap har besittningsrätt till bostaden och bohaget. 

För hanteringen av förlusten kan barn och ungdomar få hjälp av bland annat yrkesutbildade inom social- och hälsovården.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Ett minderårigt barns ställning när en förälder avlidit

Ett barn som mist en förälder behöver en intressebevakare. Intressebevakaren är i allmänhet vårdnadshavaren.

Pensioner och förmåner för barn som mist en förälder

Minderåriga barn till en avliden förälder liksom barn under 21 år som studerar kan ha rätt till familjepensioner och ersättningar.

Pensioner och förmåner för änkor och änklingar

En änka eller en änkling kan ha rätt till familjepension och ersättningar efter att maken eller makan avlidit.

Stöd till barnet när en förälder har avlidit

För hanteringen av förlusten kan barn och ungdomar få hjälp av bland annat yrkesutbildade inom social- och hälsovården.