suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Problem och krissituationer i familjen

Familjer kan stöta på många bekymmer och problem i sin vardag. De kan ha att göra med barnuppfostran, skilsmässa, en närståendes död samt ekonomi och hälsa. Om er familj har bekymmer eller problem ska ni inte vänta för länge med att söka hjälp. Myndigheter, organisationer och kyrkor hjälper familjer i problem- och krissituationer.

Svårigheter i barnfamiljen

Barnfamiljer får hjälp och stöd med problem som har att göra med barnuppfostran, ekonomi, hälsa och ork.

Skilsmässa och upplösning av samboende

Makarna kan tillsammans eller enskilt ansöka om skilsmässa. Man anhåller om skilsmässa vid tingsrätten i någondera makens hemkommun.

Om en förälder i en barnfamilj avlider

För hanteringen av förlusten kan barn och ungdomar få hjälp av bland annat yrkesutbildade inom social- och hälsovården.