suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skilsmässa och upplösning av samboende

Makarna kan tillsammans eller enskilt ansöka om skilsmässa. Man anhåller om skilsmässa vid tingsrätten i någondera makens hemkommun. Du kan komma överens med din make om hur er egendom ska fördelas, om vårdnaden om era barn och underhållet av dem samt andra gemensamma saker på det sätt ni vill. Förutsättningen är att båda är nöjda med lösningen. Om enighet inte uppstår kan ni ansöka om utomstående hjälp.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Vad händer vid skilsmässa?

Föräldrar som skiljer sig kommer sinsemellan överens om vårdnaden om barnen och underhållet av dem.

Juridisk hjälp vid skilsmässa och upplösning av samboende

Ett gift par eller sambopar som ska gå skilda vägar kan behöva juridisk hjälp i frågor som rör vårdnad om barn och delning av egendom.

Ork vid skilsmässa och separation

Det finns flera olika sorters hjälp att få för livsförändringar och de funderingar som en skilsmässa medför.