suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vigselalternativ

Äktenskap kan ingås vid magistraten, i tingsrätten, i kyrkan eller i ett annat religiöst samfund.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 23.7.2019