suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vigselalternativ

Äktenskap kan ingås på ett serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (magistraten), i tingsrätten, i kyrkan eller i ett annat religiöst samfund.

Videor på teckenspråk


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 31.7.2020