suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Äktenskapet inverkar på ekonomi och förmåner

När man gifter sig inverkar det på en del praktiska saker i livet. Till exempel om en kvinna och en man som är gifta får ett barn behöver inte faderskapet erkännas separat. Äkta hälfter är också nära anhörig till varandra. Bådadera har rätt att få information om den andras hälsotillstånd och vara med och besluta om makans/makens vård, om denna är oförmögen att göra det själv. 


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 13.6.2019