suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uppgifter om den avlidne

Närstående till en avliden har i de flesta fall möjlighet att få hälso- och personuppgifter om denne. Det är ett brott att kränka den avlidnes ära.

 


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 19.3.2019