suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sorgearbete och kamratstöd för den sörjande

En anhörigs dödsfall kan vara väntat eller oväntat, och de känslor som det ger upphov till kan vara mångskiftande. I vilket fall som helst tar sorgen både tid och kraft. Dödsfallet medför många praktiska saker som de anhöriga måste ta hand om, men det är också bra att vila emellanåt.

Det finns stöd att få i sorgen. Att diskutera med andra som också upplevt sorg hjälper den sökande att se framåt. Terapi erbjuds både för enskilda personer och för grupper.

 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 17.6.2021