suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Den avlidnes nära anhörigas ställning

Änkan/änklingen och minderåriga barnen kan söka om pensioner och stöd när en nära anhörig gått bort. Barnets intressebevakare är i allmänhet en vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är en förälder som är i liv eller någon annan som anförtrotts vårdnaden. 

Den som har blivit änka eller änkling efter ett äktenskap eller registrerat partnerskap har besittningsrätt till bostaden och bohaget. 

Personuppgiftslagen skyddar även en avliden person.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Pensioner och förmåner för barn som mist en förälder

Den avlidnes barn kan vara berättigade till familjepension och ersättningar.

Ett minderårigt barns ställning när en förälder avlidit

Ett barn som mist en förälder behöver en intressebevakare. Intressebevakaren är i allmänhet vårdnadshavaren.

Pensioner och förmåner för änkor och änklingar

En änka eller en änkling kan ha rätt till familjepension och ersättningar efter att maken eller makan avlidit.

Änkans eller änklingens rättigheter

Den som blivit änka eller änkling har besittningsrätt till bostaden och bohaget. En änka eller en änkling efter ett samboförhållande har också rättigheter.

Sambons ställning efter att maken/makan avlider

Den sambo som blivit änka eller änkling har en svagare ställning än den som blivit änka eller änkling efter ett äktenskap.

Uppgifter om den avlidne

Närstående till en avliden har i de flesta fall möjlighet att få hälso- och personuppgifter om denne.