suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Verkställande av testamente

Om den avlidne har efterlämnat bröstarvingar kan någon annan ärva den avlidnes egendom endast som förmånstagare i ett testamente. Ett testamente är ett juridiskt dokument. Arvlåtaren kan på basen av testamentet bestämma om överlåtelsen av sin egendom till andra än i lagen föreskrivna arvingar.

 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 14.10.2021