suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Minneslista för den som ordnar begravning

De närstående kan ordna begravningen själva eller köpa tjänsten helt eller delvis av en begravningsbyrå.

  • Ta reda på om den avlidne hade upprättat ett begravningstestamente eller annars uttryckt sina önskemål. Respektera önskemålen så långt det är möjligt.
  • Ta reda på hur mycket pengar det är möjligt att använda för begravningen och gör upp en budget.
  • Säkerställ att läkaren har utfärdat ett begravningstillstånd.
  • Om den avlidne hörde till kyrkan eller något annat trossamfund, kom överens om tidpunkten för ceremonin och innehållet i den med samfundet. För begravningen av en person som inte hört till ett trossamfund kan de anhöriga planera en önskad ceremoni.
  • Ta reda på vilka uppgifter de närstående sköter själva och vilka tjänster som köps av begravningsbyrån. Förutom en kista och en eventuell urna behöver den avlidne förberedas för kistan och transporter ordnas.
  • Skaffa en gravplats för kistan eller urnan.
  • Meddela begravningsdatumet till alla som önskas delta. Kom överens om vilka som ska bära kistan. Kom ihåg blommorna samt serveringen och programmet för en eventuell minnesstund.
  • Kom överens om en gravsten eller minnesplatta med begravningsbyrån eller stenhuggeri. 
  • Kom överens om gravskötsel med huvudmannen för begravningsplatsen.
  • Spara kvitton på inköp för bouppteckningen. Kvitton kan också behövas vid en eventuell delning av egendomen och ett eventuellt arvskifte.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 19.10.2018