suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Begravning

Den avlidnes make eller maka, sambo, arvinge, någon annan anhörig eller en vän kan sköta om begravningsarrangemangen. De närstående kan ordna begravningen själva eller köpa tjänsten helt eller delvis av en begravningsbyrå. Begravningskostnaderna betalas med den avlidnes, dvs. dödsboets medel.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Val av begravningssätt

Den avlidne ska gravsättas eller kremeras utan onödigt dröjsmål. De anhöriga ska respektera den avlidnes övertygelse och önskemål om arrangemangen.

Minneslista för den som ordnar begravning

Anvisningar för de olika skedena i begravningsarrangemangen De närstående kan ordna begravningen själva eller köpa tjänsten en begravningsbyrå.

Dödsboet svarar för begravningskostnaderna

Begravningskostnaderna betalas med den avlidnes, dvs. dödsboets medel.