suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hjälp och stöd för föräldraskapet

Om du har en barnfamilj har du rätt och möjlighet att få stöd när din familj har bekymmer med ekonomin, barnuppfostran, hälsan eller orken. Din familj kan få hjälp och stöd via

  • barnrådgivningen
  • familjerådgivningen
  • skolhälsovården
  • kommunens hemservice
  • kommunens familjearbete
  • församlingens familjerådgivare
  • kamratstöd och stödpersoner som ordnas av kommunen eller organisationer.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.5.2021