suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ledigheter och förmåner för föräldrar med småbarn

Som småbarnsförälder har du rätt till vissa familjeledigheter, till exempel moderskapsledighet, faderskapsledighet eller föräldraledighet. Kom ihåg att i god tid anmäla till din arbetsgivare att du går på ledighet och hur länge ledigheten varar.

Under familjeledigheterna kan du få familjeförmåner av FPA eller i vissa fall lön om du är anställd. Kom ihåg att även ansöka om moderskapsunderstöd och barnbidrag.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
I samarbete med: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 19.8.2019